amiran-banner%d8%b4
خانه » تصویر » تصویر تفریح جوانان عرب!
اپلیکیشن اندروید مشاور جامع ازدواج

تصویر تفریح جوانان عرب!

تفریح یکی از مهم ترین نیازهای بشر است ولی نوع برآورده کردن این نیاز بسیار مهم و حائز اهمیت است.

تفریح بر سلامت روان و جسم تاثیر به سزایی دارد ولی در اینجا نوع تفریح و چگونگی تخلیه انرژی امری بسیار مهم و بحث برانگیز است.بى توجهى به این مسئله مهم و حیاتى ، خطرات زیادى را به همراه خواهد آورد زیرا اگر وسائل تفریح سالم به قدر احتیاج در دسترس مردم نباشد، اکثر مردم به نام تفریح با بى بند و بارى خود را مشغول مى کنند.
تفریح سالم تفریحی است که به جسم، روح و روان افراد و در نتیجه جامعه، چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت صدمه نزند. در عین حال  برخی از تفریحات ممکن است در لحظه سالم به نظر بیایند اما در دراز مدت خطرناک باشند
در این گزارش نمونه ای این تفریحات ناسالم جوانان پولدار عرب را به تصویر می کشیم، این افراد با انجام تفریحات خطرناک و عجیب نه تنها جان خود را به خطر می اندازند بلکه آثار سوء روانی آن همچنان دامن گیر آن ها و اطرافیانشان خواهد بود.
شکار با شاهین و پلنگ
یکی از علاقه مندی های شیوخ عرب شکار با پلنگ و شاهین است که با هزینه بسیار بالا و خطرات جانی همراه است. همسایه بودن آنها با ایران که محل زیست این پرنده هاست، تجارت پرسودی برای قاچاقچیان و دلالان ایجاد کرده است.
تفریحات بچه پولدارهای عرب+تصاویر
تفریحات بچه پولدارهای عرب+تصاویر
تفریحات بچه پولدارهای عرب+تصاویر
سنگ چیدن زیر خودرو
از دیگر تفریحات عجیب و زیان بار جوانان عرب چیدن سنگ زیر ماشین های لوکس و قیمت است. آن ها با فاصله دادن خودروها از زمین، سعی در مجسمه کردن این ماشین ها دارند. خودروهایی که برای این منظور به کار رفته می شوند بسیار قیمتی و لوکس هستند.
تفریحات بچه پولدارهای عرب+تصاویر
بازی با تفنگ سرپر
در آیینی قدیمی در عربستان جوانان با تفنگ‌ سرپر در حالیکه به هوا می‌پرند، به سمت پایین شلیک می‌کنند.در این آئین که در منطقه طائف و در جشن‌های عروسی یا فارغ التحصیلی انجام می‌گیرد جوانان و نوجوانان عرب برای نشان دادن بی‌باکی و شجاعت خود در حالیکه یک تفنگ سر پر را به سمت زمین نشانه رفته اند به هوا می‌پرند و شلیک می‌کنند.
تفریحات بچه پولدارهای عرب+تصاویر
تفریحات بچه پولدارهای عرب+تصاویر
تعویض چرخ ماشین
جوانان راننده عربستانی با تعویض چرخ ها در حالی که خودرو روی دو چرخ در حال حرکت است از کنار مانع های انسانی مارپیچ می روند. با اینکه راننده های عربستانی پیش از این دست به حرکت های خطرناک زده بودند اما عبور از کنار مانع های انسانی که یک نفر نیز روی خورو ایستاده باشد تا بحال روی نداده بود.
تفریحات بچه پولدارهای عرب+تصاویر
تفریحات بچه پولدارهای عرب+تصاویر
تفریحات بچه پولدارهای عرب+تصاویر
یکی از دلایل رواج یافتن چنین تفریحات خطرناک و غیر معمول، پیشرفت تکنولوژی و شبکه های اجتماعی است. که جوانان سعی دارند با ایجاد چنین صحنه هایی و عکس گرفتن از خود و انتشار آن در فضای مجازی، مخاطبین بیشتری به خود جذب و جلب توجه کنند.
تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan تفریح جوانان عرب عربستانی ماشین های جوانان عرب مدین سایت جامع مذهبی مدین مدینه فاضله دانلود مذهبی madyan 
اپلیکیشن اندروید مشاور جامع ازدواج

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

سعید حدادیان و پسرش ، مدافعین حرم شدند…

حضور حاج سعید حدادیان و فرزندش محمد حسین حدادیان در جمع مدافعین حرم حضرت زینب در سوریه… آرشیو مطالب سعید ...

CLOSE
CLOSE