amiran-banner%d8%b4
خانه » آموزش خوانندگی » روش استفاده صحیح از حنجره چیست؟
اپلیکیشن اندروید مشاور جامع ازدواج

روش استفاده صحیح از حنجره چیست؟

روش استفاده صحیح از حنجره

خواننده و مداح و قاری ، باید طوری بخواند که احساس کند صدای او به سقف دهانش برخورد می کند و صدای خود را مستقیم به بیرون ندهد.

و نیز با فشار زیاد هوا نباشد. که نشانه عملکرد بد آن اینست که وی  با کمبود نفس مواجه می شود. چرا که هوا بیش از مقدار لازم برای ادای حروف خارج شده و مستقیم به بیرون ارسال گردیده است و این اشتباه است. برای درک این مطلب شما می توانید دهان خود را خیلی باز کنید و شروع به خواندن کنید که این حالت، واضح ترین حالت خواندن با فشار هواست و بدترین حالت بیرون دادن مستقیم صداست.

لذا برای جلوگیری از رفع این مشکل شما می بایست با نصف صدای خود شروع به خواندن کنید نه با تمام انرژی و فشار زیاد به صدای خود. از نظر این حقیر این مطلب یکی از فنی ترین اصول بکارگیری حنجره و صداست. البته بدین معنا نیست که شما یک تلاوت ضعیف داشته باشید. اگر حنجره خود را بسازید و حنجره قوی داشته باشید نیاز به فشار زیاد به حنجره نیست.

برای نمونه شما تلاوتهای استاد محمود شحات انور را بصورت تصویری تماشا کنید خواهید دید که ایشان بدون فشار به خود و بدون کمبود نفس، آیه های طولانی را در اوج می خواند. ایشان نمونه بارز یک قاری هستند که به نحو صحیح از تارهای صوتی و فضای دهان خود استفاده می برند.

همچنین قاری قرآن در تمرینات وقتی شروع به خواندن می کند باید بگونه ای بخواند که صدا در صاف ترین حالت خود باشد. بنابراین اگر شما می توانید آیه ای را با صدای خش دار بخوانید یا به حالت صدای صاف، باید حالت دوم را انتخاب کنید.

اگر شما موقع خواندن قرآن فشار زیادی در اطراف گردن خود حس کردید با ید در تمرین صحیح خود شک کنید چرا که شما یا در نحوه بکارگیری تارهای صوتی اشتباه می کنید یا در نحوه نفس گیری(مراجعه شود به مطلب تمرین تنفس).

برخی اساتید توصیه می کنند که از اعماق وجود خود شروع به خواندن کنید و برخی دیگر توصیه می کنند که از فضای دهان خود استفاده کنید و روی آن تمرکز کنید. مطلب از این قرار است که شما برای کنترل نفس خود باید روی پرده دیافراگم و درون خود تمرکز کنید و برای کنترل صدای خود، می بایست روی فضای دهان و در واقع سقف دهان خود تمرکز کنید. که البته پس از ملکه شدن خود به خود اجرا می شود.

و نکته مهمی که عزیزان باید به آن بپردازند همانگونه که بیان شد: اینست که “”صدا را در صاف ترین حالت خود بیرون دهیم و هوای زیادی همراه با صدا به بیرون هدایت نشود”” بگونه ای که هوا و صدا با کنترل خارج شود. در اینجا باید حالت خواندن انسان بسیار ریلکس و بدون تکلف و تقلا باشد.(مجدد توجه کنید به تلاوتهای تصویری استاد محمود شحات انور).

موقع خواندن نباید فشار زیاد یا گرفتگی عضلات گردن احساس شود بلکه باید بدن آرام و فک پایین دهان هم کمی شل بگیریم و خصوصا موقع اوج گرفتن نبایستی فک انسان تحت فشار ماهیچه ها باشد. با رعایت این مطلب افرادی که دارای صدای زیر و نازک هستند موقع تلاوت صدای آنها با همان ویژگی اصلی خود اجرا می شود.

منبع: شخصی /http://quranfree.blogfa.com

آرشیو صدا سازی و مداحی

صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan صدا سازی اصول سلفژ مداحی آموزش جامع مداحی برای آموزش مداحی چه کنیم کلاس های آمزوش مداحی آموزش جامع مداحی اپلیکیشن آموزش مداحی اندروید madyan 

اپلیکیشن اندروید مشاور جامع ازدواج

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

متن اشعار حاج حسن خلج – شب اول محرم + صوت ها

متن اشعار شب اول محرم (۱۱ مهر ۱۳۹۵) که توسط حاج حسن خلج در مسجد امیر (ع) برگزار شده است ...

CLOSE
CLOSE